ข่าวทุนวิจัย

02 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนทุน จำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทของหนังสือ (Book Chapter) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  กำหนดจำนวนทุน จำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่บทความปริทัศน์
(
Review
Article) และบทของหนังสือ (Book Chapter)
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
4

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม