ข่าวทุนวิจัย

02 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนทุน จำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพสูง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  กำหนดจำนวนทุน จำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพสูง
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม