ข่าวทุนวิจัย

02 กันยายน 2565

ประกาศคณะ เรื่อง กำหนดจำนวนทุน จำนวนเงินทุน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน เป็นเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพสูง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม