ข่าวสำหรับบุคลากรภายใน

27 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาภายในพื้นที่อาคาร

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาภายในพื้นที่อาคาร

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม