ข่าวรับสมัครงาน

30 กรกฎาคม 2563

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์
  mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">(อัตราเลขที่
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">A-2-1508-005)
 จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
 

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม