ข่าวรับสมัครงาน

27 กันยายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ))

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 1 เมษายน
2564
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
(อัตราเลขที่
A-1-1502-016) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยากรและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้


รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม