ข่าวทั่วไป

12 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการบันทึกข้อตกลง (MOA)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อผ่านโครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม