ข่าวล่าสุด

NEWS UPDATE

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ...

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2563 โดยตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์แ...

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ป...

การสมัครเรียน


เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบการสมัครเรียน

SU TCAS https://www.admission.su.ac.th

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

International affairs

Scholarship

The Faculty of Engineering and Industrial Technology offers educational scholarship to the indigent students and also: supports them in their application for the student loan fund from the Thai government. Moreover, the students with outstanding academic performance will receive the funding support from their department.

Applying for Undergraduate Admission

The students can apply to study in the Faculty of Engineering and Industrial Technology through the TCAS student admissions system (Association of The Council of University Presidents of Thailand) For further information please visit our website “www. eng.su.ac.th”.

Applying for Graduate Admission

The Faculty of Engineering and Industrial Technology offer graduate programs in Engineering. For further information please visit our website “www.graduate. su.ac.th”.