ข่าวทุนวิจัย

27 มิถุนายน 2565

ประกาศคณะ เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่เงินรางวัลการเผยแพร่บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทของหนังสือ (Book Chapter) แก่บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จากกองทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม