ข่าวรับสมัครงาน

12 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตรา
A-2-1505-006 และอัตรา A-2-1505-007) จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 2 ราย และคณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม