ข่าวทั่วไป

21 กุมภาพันธ์ 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รอบเพิ่มเติม) ภายใต้โครงการอบรม TOEIC และจัดทดสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
TOEIC
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (รอบเพิ่มเติม)

ภายใต้โครงการอบรม
TOEIC และจัดทดสอบ TOEIC คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


กำหนดการทดสอบ
TOEIC

วันเสาร์ที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
15 ชั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดเข้ากลุ่ม
line
เพื่อติดตามรายละเอียดในการสอบต่างๆ

https://shorturl.at/iqGMP
รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม