ข่าวทุนวิจัย

18 มกราคม 2566

ประกาศคณะ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลสำหรับบุคลากร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีผลงานวิจัยที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม