ข่าวทุนวิจัย

17 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัครการให้ทุน “เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน”

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน
จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 (รอบที่ 2)

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม