ข่าวรับสมัครงาน

27 กันยายน 2566

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครงานโดยคลิก "ระบบรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม