ข่าวรับสมัครงานและระบบรับสมัครงาน

17 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 กันยายน 256 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และวันที่
24 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง
อาจารย์ (อัตรา
mso-fareast-font-family:"Cordia New";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">A-1-1503-023) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 8 ราย และคณะฯ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม