ข่าวรับสมัครงานและระบบรับสมัครงาน

14 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่
22 กันยายน 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน
2566 และวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตราเลขที่
A-1-1503-023) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม