ข่าวทั่วไป

12 มิถุนายน 2563

ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้ส่งแบบฟอร์มรับรองสุขภาพ เฉพาะสาขาวิชาดังนี้

- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ส่งทางอีเมล SRINUANMAG_P@su.ac.th

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ส่งทางอีเมล TONGNGERN_T@su.ac.th

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ส่งทางอีเมล THONGTANOM_S@su.ac.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับรองสุขภาพ ได้ที่
https://admission.su.ac.th/pdf2/pdf222.pdf

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม