ข่าวรับสมัครงาน

15 กรกฎาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตรา
mso-fareast-font-family:"Cordia New";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">A-1-1503-025) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 10 ราย และคณะฯ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม