ข่าวรับสมัครงาน

04 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 256 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ (อัตรา
A-1-1503-027) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม