ข่าวทั่วไป

29 มกราคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม