ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

08 กันยายน 2566

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและการสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและการสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566


กิจกรรม 

วิทยากร จากสภาวิศวกร บรรยาย ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบ วิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และจรรยายบรรณในการประกอบวิศวกรรมควบคุม


กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  


ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย


#ประชาสัมพันธ์

#ENTECHSU

#Silpakorn

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม