ข่าวรับสมัครงาน

19 พฤษภาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบในวันและเวลาตามประกาศ และคณะฯ จะติดต่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือกโดยตรงต่อไป

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม