ทำเนียบคณบดี

President Hall

B.E. 2013 - 2017
B.E. 2009 - 2012

B.E. 2004 - 2009
B.E. 2002 - 2004

B.E. 2000 - 2002
B.E. 1990 - 2000

Arunsri Leejeerajumnean

B.E. 2018 - -0001