ข่าวล่าสุด

NEWS UPDATE

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 วันที่...

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 22 กันยายน 256 วันที่ ...

ประกาศคณะฯ  เรื่อง การให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างส...

การสมัครเรียน


เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบการสมัครเรียน

SU TCAS https://www.admission.su.ac.th

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 

International affairs

Scholarship

The Faculty of Engineering and Industrial Technology offers educational scholarship to the indigent students and also: supports them in their application for the student loan fund from the Thai government. Moreover, the students with outstanding academic performance will receive the funding support from their department.

Applying for Undergraduate Admission

The students can apply to study in the Faculty of Engineering and Industrial Technology through the TCAS student admissions system (Association of The Council of University Presidents of Thailand) For further information please visit our website “www. eng.su.ac.th”.

Applying for Graduate Admission

The Faculty of Engineering and Industrial Technology offer graduate programs in Engineering. For further information please visit our website “www.graduate. su.ac.th”.