ระดับปริญญาตรี

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 รายละเอียดเพิ่มเติม

รอบ 3 Admission
แบบฟอร์มรับรองสุขภาพ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
รายละเอียดการส่งใบรับรองสุขภาพ รอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)