ข่าวล่าสุด

NEWS UPDATE

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล...

เข้าสู่ระบบรับสมัครงานมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่านสามารถสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ https://dev-job.su.ac.t...

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมได้ป...

การสมัครเรียน


เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบการสมัครเรียน

SU TCAS https://www.admission.su.ac.th

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำหรับบุคลากร)

Click => คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (su.ac.th)
Clip Video การอบรม click => วิดิโอการอบรมการใช้งาน

 

เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบรับสมัครงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
Click => ระบบรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

International affairs

Scholarship

The Faculty of Engineering and Industrial Technology offers educational scholarship to the indigent students and also: supports them in their application for the student loan fund from the Thai government. Moreover, the students with outstanding academic performance will receive the funding support from their department.

Applying for Undergraduate Admission

The students can apply to study in the Faculty of Engineering and Industrial Technology through the TCAS student admissions system (Association of The Council of University Presidents of Thailand) For further information please visit our website “www. eng.su.ac.th”.

Applying for Graduate Admission

The Faculty of Engineering and Industrial Technology offer graduate programs in Engineering. For further information please visit our website “www.graduate. su.ac.th”.